HATE
HATE
bich-hat-e

Hạt É 500G

90,000 

  • Công ty Nông Sản Vàng đảm bảo : Hạt é sạch, sản phẩm 100% là hạt é tự nhiên.

Tư vấn trực tiếp sản phẩm này